តម្រូវការ​ស្ករត្នោត​នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​មានការ​កើនឡើង​ជាង​ឆ្នាំមុន​នៅលើ​ទីផ្សារ​

​ភ្នំពេញ ៖ ស្ករត្នោត GI ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​នៅក្នុង​ទីផ្សារ​បាន​កើន​ឡើងដល់ ២៦០ តោន​នៅ​ឆ្នាំនេះ​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​មានតែ ១៥០ តោន​ប៉ុណ្ណោះ​។ នេះ​បើតាម​ប្រធាន​សមាគម​លើកកម្ពស់​ស្ករត្នោត​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (KSPSPA)​។​