តម្លៃ​ប្រេង​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ខណៈពេលដែល​ស្តុក​នៅ​អាមេរិក​មានការ​កើនឡើង​

ក្រុង​ឡុង​ដ៍ៈ តម្លៃ​ប្រេង​បាន​ធ្លាក់ចុះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ខណៈ​ស្តុក​នៅ​អាមេរិក​កើនឡើង​តិចជាង​ការរំពឹងទុក​មិនបាន​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​បារម្ភ​អំពី​ការផ្គត់ផ្គង់​លើស​តម្រូវការ​ពិភពលោក​។​