លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ អញ្ជើញចូលរួមបើក យុទ្ធនាការហ្វឹកហ្វឺន ក្រុមជម្រើសជាតិ នារសៀលនេះ

ភ្នំពេញ៖ លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ហង្ស ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងបើកកម្មពិធីយុទ្ធនាការ ហ្វឹកហ្វឺនក្រុមជម្រើសជាតិ ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នារសៀលថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ។

ការប្រមូលផ្តុំក្រុមជម្រើសជាតិ ឆ្នាំមានកីឡាជម្រើសជាតិ មកពីសហព័ន្ធកីឡាជាតិ ចំនួន២៦ សហព័ន្ធ ដែលមានកីឡាករ-កីឡាការិនី ជម្រើសជាតិ សរុបចំនួន ៤១៧ រយៈពេល៦ខែ ចំណែកកីឡាករ-កីឡាការិនី ថ្នាល ១៧២ រយៈពេល ១០ ខែ៕

លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ អញ្ជើញចូលរួមបើក យុទ្ធនាការហ្វឹកហ្វឺន ក្រុមជម្រើសជាតិ នារសៀលនេះ

លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ អញ្ជើញចូលរួមបើក យុទ្ធនាការហ្វឹកហ្វឺន ក្រុមជម្រើសជាតិ នារសៀលនេះ