មើលឡាន Prius ឆ្នាំ២០១៦ រឹងមាំកម្រិតណា ពេលធ្វើតេស្ត បុកកម្ទេច

ថ្មីៗនេះវិទ្យាស្ថាន ធានារ៉ាប់រងលើ សុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ (IIHS) បានបញ្ចេញ វីដេអូ ខ្លីមួយបង្ហាញពីការធ្វើតេស្តបុកកម្ទេចរថយន្ត Toyota Prius ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ២០១៦។

គេបានធ្វើតេស្ តដោយបញ្ជារថយន្ តឲ្យបុកប៉ះទៅនឹងវត្ថុមួយ ដោយរថយន្ តបរក្នុងល្បឿន ៦៤គ.ម/ម៉ ។ ជាលទ្ធផល ក្រោយពីការធ្វើតេស្ត  វិទ្យាស្ថាន IIHS បានវាយតម្លៃ រថយន្ត Prius ស៊េរីថ្មីនេះជា Top Safety Plus ដែលមាន ន័យថាជា រថយន្តផ្ដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត អាចធានាសុវត្ថិភាព ដល់អ្នកបើកបរបាន ប្រសើរ ជាងជាងស៊េរី២០១៥៕