ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​សៀមរាប ៖ លោកស្រី ចម និម្មល ប្រធាន​ក្រុមការងារ​រៀបចំ​កម្មវិធី​ស្រុក​យើង​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយ​ទៀត ​ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​គឺ​កម្មវិធី​”​ស្រុក​យើង​” ដែល​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​អំពី​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​មកពី​១០​តំបន់​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​គោលបំណង​បង្ហាញ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បានឃើញ ​និង​ស្គាល់​មុខ​ម្ហូប​ខ្មែរ​ប្រចាំ​តំបន់​នីមួយៗ​ ជា​ពិសេស​ចង់​លើក​ស្ទួយ​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​ក្នុង​នោះ​មាន​មក​ពី​តំបន់​មាត់សមុទ្រ តំបន់​ភ្នំ​ក្រវាញ តំបន់​ទំនាប​ពាយ័ព្យ តំបន់​បឹង​ទន្លេសាប តំបន់​ភ្នំ​ដងរែក តំបន់​ទំនាប​ចតុមុខ តំបន់​មេ​គង្គ​លើ តំបន់​ទំនាប​កណ្ដាល តំបន់​ដីក្រហម និង​តំបន់​ខ្ពង់​រាប​ឥសាន​។​
​​
លោក​ស្រី ចម និម្មល ប្រធាន​ក្រុមការងារ​រៀបចំ​កម្មវិធី​ស្រុក​យើង​បាន​បញ្ជាក់​ថា ចំពោះមុខ​ម្ហូប​មកពី​តំបន់​នីមួយៗ​គឺ​ត្រូវ​ផ្សំ​គ្រឿង ​និង​បន្លែ​ធម្មជាតិ​សុទ្ធសាធ​នៅ​តំបន់​នោះ​អ្នក​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​នឹង​បាន​ភ្លក្ស​រសជាតិ​ទាំងនេះ​ថា​ តើ​ឆ្ងាញ់​ប៉ុណ្ណា?​។​

លោកស្រី​ ចម​ និម្មល​ ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ជឿ​ជាក់​ថា កម្មវិធី​ស្រុក​យើង​នេះ​មានការ​គាំទ្រ​ច្រើន​ ហើ​យ​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​មុខម្ហូប​មកពី​តំបន់​ទាំង​១០​នេះ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ​ផង​ដែរ​៕

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​

ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​នឹង​មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត​ ដែល​ឆ្នាំមុន​មិន​ទាន់​មាន​