កម្មវិធី​ប្រកួត​ AK 2 League សប្តាហ៍​ទី​៣​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ សហព័ន្ធ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​កម្ពុជា​​ត្រូវ​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ AK2 League ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ទី​៣​ ដែល​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ប្រកួត​ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ១​ រសៀល រហូត​ដល់​ម៉ោង​ ៤​ រសៀល​ ហើយ​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ហាង​អ៊ីន​ធើណេត​ទាំង​ ៥ ​ដែល​រួម​មាន​ហាង​ Cyber​ Battle​ Ground, Sector7, 4G Dota, True Cyber ​និង Iron Net ​។  ការ​ប្រកួត​​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រូប​មន្ត​វិល​ជុំ​ដើម្បី​សន្សំ​ពិន្ទុ​ជា​រៀង​រាល់​សប្តាហ៍​រហូត​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​១៣​ ទើប​អាច​រក​ឃើញ​ក្រុម​ខ្លាំង​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ AK 2 ​League ​បាន។

 

ចូល​មើល​លទ្ធផល​ប្រកួត​កន្លង​មក​ សូម​ចុច…ទី​នេះ…

 

សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី​៣ នេះ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ប្រកួត​មាន:
Team 5Noob, OtJesKlac (1), JSCNeverDie, OtJesKlac (2) ត្រូវប្រកួតនៅ Iron Net
Why Not Me, Se7en Gun Club, Secret, Team DoMi ត្រូវប្រកួតនៅ 4G Dota
NeverCare, King LDP, The PangSdok, KurOyKlac ត្រូវប្រកួតនៅ Sector7
Five Military, EXCellentY, Nano_Omega, Piramit ត្រូវប្រកួតនៅ True Cyber
Final XTeam, KlaSor[168], YouWillKnow, OverCome ត្រូវប្រកួតនៅ Cyber Battle Ground

 

 

កម្មវិធី​ប្រកួត​ AK 2 League សប្តាហ៍​ទី​៣​

កម្មវិធី​ប្រកួត​ AK 2 League សប្តាហ៍​ទី​៣​

កម្មវិធី​ប្រកួត​ AK 2 League សប្តាហ៍​ទី​៣​

 

អត្ថបទ៖ សុធា​