អាកាសធាតុ​ ​ថ្ងៃ​នេះ ខេត្ត​ចំនួន​ ៤ ​ក្ដៅ​រហូត​ដល់ ៣៨ អង្សាសេ

ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់ ប៉ៃលិន ឧត្តរមានជ័យ​ និង ខេត្ត​ព្រះវិហារ មាន​សីតុណ្ហភាព​ក្ដៅ​រហូត​ដល់ ៣៨ អង្សាសេ។ ឯ តំបន់​មាត់​សមុទ្រ គឺ​សីតុណ្ហភាព​​ចន្លោះ​ពី ៣៣-៣៤ អង្សាសេ៕

 

អាកាសធាតុ​ ​ថ្ងៃ​នេះ ខេត្ត​ចំនួន​ ៤ ​ក្ដៅ​រហូត​ដល់ ៣៨ អង្សាសេ

ប្រភព៖ cambodiameteo.com