អគ្គិសនី​កម្ពុជាចុះ MOU ជាមួយ Wing ស្តីពីការបង់ប្រាក់​ថ្លៃ​ការប្រើប្រាស់​អគ្គិសនី​

​ភ្នំពេញ ៖ កាល​រសៀល ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លងអគ្គិសនី​កម្ពុជា​(EDC) និង​ធន​គារ​ឯកទេស​វី​ង (Wing) បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់ គ្នា​ក្នុង​ការបង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពង្រីក​សេវាកម្ម​បង់ប្រាក់​ថ្លៃ​ប្រើប្រាស់​អគ្គិសនី​នៅ បណ្តាល​ខេត្ត​-​ក្រុង​ថ្មីៗ​ចំនួន​៦​ផ្សេងទៀត​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា