សហគមន៍​កៅស៊ូ​អន្តរជាតិ​កំពុង​រក​ដំណោះស្រាយ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​វិបត្តិ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​កៅស៊ូ​

dnt-news : ​សហគមន៍​កៅស៊ូ​អន្តរជាតិ (IRCO) មានកា​ព្រួយបារម្ភ​ពី​និរន្តរភាព​នៃ​ផលិតកម្ម​កៅស៊ូ​ធម្មជាតិ​នៅពេល​អនាគត​។ ទន្ទឹមគ្នានេះ​សហគមន៍​កៅស៊ូ​អន្តរជាតិ ដែលមាន​ប្រទេស​ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី និង​វៀតណាម ប្ដេជ្ញា​ខិតខំ​ធ្វើយ៉ាងណា​អនុវត្ត​វិធានការ​កាត់បន្ថយ​តម្លៃ​កៅស៊ូ​ដែល​បាន​ប្រែប្រួល​ឆាប់រហ័ស​ក្នុង​ប៉