តែ​បៃតង មាន​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់ ជំងឺមហារីក​សួត

dnt-news : ​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ជំងឺ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​មួយ​នៅ​កោះ​តៃវ៉ាន់​បាន​អះអាងថា ផឹក​តែ​បៃតង​អាច​ផ្តល់​ការការពារ​មួយចំនួន​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺមហារីក​សួត ។​