ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង

នៅពេលនិយាយពី ស្រោមអនាម័យ ពាក្យដំបូងដែលស្ថិតក្នុងចិត្តអ្នក ប្រាកដងណាស់ គឺសិច  តើត្រឹមត្រូវទេ ?

វាជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ ស្រោមអនាម័យ ជួយឲ្យយើងអាចជៀសផុត ពីជំងឺកាមរោគ បានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើល លើករណីផ្សេងទៀត ដែលស្រោមអនាម័យ មានសារៈប្រយោជន៍ ច្រើនជាង អ្វីដែលអ្នកបានដឹង។

ស្រោមអនាម័យ អាចផ្ទុកនូវទឹកបានយូរ ជាចង់កៅស៊ូធម្មតា ដែលអាចធ្វើជា ឧបករណ៍ច្រកទឹក ក្នុងដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយ ។

មានវីធីល្អផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងស្រោមអនាម័យ ក្នុងផ្ទះបាយ ដោយអាចច្រកសាច់ក្រហម និងធ្វើឲ្យសាច់នោះ នៅស្រស់បានយូរ  ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ វាអាចច្រកទឹកស្អំជើង ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពបានល្អ និង អាចធ្វើជាកៅស៊ូ ចង់សក់បានផងដែរ ៕

ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង

ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង

ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង

ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង

  • ក្រៅពីបម្រើលើការរួមរ័ក ស្រោមអនាម័យ មានប្រយោជន៍លើសពី អ្វីដែលអ្នកបានដឹង已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/04/02  Category:កំសាន្ត