ការប្រគំ​តន្ត្រី​ទោល​លើកទីមួយ​របស់ Taeyeon ត្រូវ​ផ្អាក​

dnt-news : កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការប្រគំ​តន្ត្រី​ទោល​លើក​ទី​១​របស់ Taeyeon សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង Girls’ Generation ត្រូវបាន​លើក​ទៅ​ថ្ងៃ​ផ្សេង​វិញ​។​ SM Entertainment តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​របស់ Teayeon មេក្រុម​ចម្រៀង​នារី Girls’ Generation បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមីនា​ថា​៖ “​ពួកយើង​សោកស្ដាយ​ដែល​ត្រូវ​