ក្រសួងបរិស្ថាន ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ហាម​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ងូតទឹក​សមុទ្រ និង បរិភោគ​គ្រឿង​សមុទ្រ​

​នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ក្រសួងបរិស្ថាន​បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ ដោយ​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ភ្ញៀវទេសចរ ឲ្យ​ផ្អាក​សកម្ម​ភាពចុះ​ងូតទឹក​សមុទ្រ និង​បរិភោគ​គ្រឿង​សមុទ្រ ។