ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​

6 Videos


​តារា​ស្រី​ឯករាជ្យ​ដូចជា​អ្នកនាង ម៉ៃ ដាវី​កា (Mai Davika) ពិតជា​ត្រូវប៉ាន់​ខ្លាំងណាស់ គ្រាន់តែ​ប្រកាសថា ចប់​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៧ ភ្លាម ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍​ផ្សេងៗ​ដណ្តើម​គ្នា​យក​អ្នកនាង​មក​ធ្វើជា​តួឯក​ស្រី ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ទាំង​ប៉ុស្តិ៍ True4U និង​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣​។​

ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​

ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​

ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​

​បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកនាង ម៉ៃ ដាវី​កា នៅតែ​រក្សា​ភាព​ឯករាជ្យ​មិន​ព្រម​ចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍​ណាមួយ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ឡើយ ដោយពេល​នេះ​រឿង​ថ្មី​របស់​អ្នកនាង​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា «​ម្ចាស់​ស្នេហ៍​លើ​វេហា​» (Jao Wayha) ថត​ជាមួយ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍ True4U កំពុងតែ​ចាក់​បញ្ចាំង​ជា​បណ្តើរៗ​។​

ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​

​គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ ទាំង​រឿង «​ម្ចាស់​ស្នេហ៍​លើ​វេហា​» របស់​ប៉ុស្តិ៍ True4U និង រឿង «​ភ្លើង​ណា​រី​» (Plerng Naree) របស់​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣ តួឯក​ប្រុស​គឺ​នៅតែ​ជា​លោក ធី​ក ជេ​សា​ដា​ផន (Tik Jesadaporn) ហើយ​ពេលនេះ​រឿង «​ភ្លើង​ណា​រី​» ក៏​កំពុងតែ​បញ្ចេញ​សកម្មភាព​យ៉ាងសកម្ម រួមទាំង​លេច​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​រវាង​តួឯក​ប្រុស​ស្រី​ទាំងពីរ ដែល​បាន​ទៅ​ថត​ផ្តិត​យក​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​នៅ​ប្រទេស​អូទ្រីស​៕ ខេ​រី​
(​ប្រភព​៖ អឹម​ថៃ​)

ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​ធ្លាយ​រូបថត​រ៉ូ​មែន​ទិ​ករ​វាង ធី​ក និង ម៉ៃ​