សហភាព​ចលនា​កម្មករ​កម្ពុជា អំពាវនាវ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​ចាត់វិធានការ​ទប់ស្កាត់ កុំ​ឲ្យ​មានការ​ឡើងថ្លៃ​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​ផ្សេងៗ​

dnt-news : នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ សហភាព​ចលនា​កម្មករ​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្ដីអំពាវនាវ​មួយ ដើម្បីឱ្យ អាជ្ញាធរ រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ ចាត់វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព កុំ​ឲ្យ​មានការ​ឡើងថ្លៃ​ទំនិញ និង​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​អ្នកដំណើរ នៅ​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី ដែល​ប្រព្រឹត្តទ