លោក Tran Dai Quang បាន​ជាប់ឆ្នោត​ជា​ប្រធានាធិបតី​របស់​វៀតណាម ដោយ​សំឡេង ៤៥២ លើ ៤៨១

​នៅ​ថ្ងៃ​សៅ​រ៏​នេះ សភាជាតិ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម បាន​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​លោក Tran Dai Quang ឲ្យ​ធ្វើជា​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ។ នេះ​ដោយ​យោងតាម​ទី​ភ្ញាក់​ងារ​ព័ត៌មាន​ចិន ស៊ិន​ហួរ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​០២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦ បានចេញ​ផ្សាយ​ថ្មីៗ​នេះ ។