មាន​ សូនីតា​ ៖ នៅ​ពេល​យើង​ដាំ​អត់​ទាន់​មាន​អ្នក​ណា​គេ​មក​ជួយ​ទេ​​ ប៉ុន្តែ​…

“នៅ​ពេល​យើង​ដាំ​អត់​ទាន់​មាន​អ្នក​ណា​គេ​មក​ជួយ​ទេ​​ ប៉ុន្តែ​ពេល​ចេញ​ជា​ផ្លែ​​ផ្កា​ទើប​ឃើញ​​គេ​មក​ជួយ”។​ ឃ្លា​មួយ​ដែល មាន សូនីតា ការ​លើក​ឡើង​ពី​មក​កាន់​ Sabay។

 

តាម​រយៈ​ Quote នេះ​ សូនីតា លើក​ឡើង​កាល​ចង់​សំដៅ​លើ​​មតិ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​រិះ​គន់​​លើ​ចលនា​​ច្នៃ​ក្រមា​ និង​រឿង​ចំលង​ម៉ូដ​ពី​តារា​បរទេស​ជា​ដើម​។ អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ សូនីតា ប្រាប់​ថា​នាង​ខិត​ខំ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​មិន​ដែល​មាន​ពេល​ សម្រាក​ទេ ដូច្នេះ​នាង​មិន​ខ្វល់​ពី​អ្វី​ដែល​គេរិះ​គន់​នាង​ឡើយ​។

 

មាន​ សូនីតា​ ៖ នៅ​ពេល​យើង​ដាំ​អត់​ទាន់​មាន​អ្នក​ណា​គេ​មក​ជួយ​ទេ​​ ប៉ុន្តែ​…

 

“Quote” ជា​សំណេរ​ប្រយោគ​ខ្លី មាន​ន័យ​ទូលំទូលាយ បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ពេញ​និយម។ សំណេរ​ខ្លី​មាន​តម្លៃ ច្រើន​ដក​ស្រង់​ពី​បុគ្គល​ជោគជ័យ ឬ​ឥស្សរជន​សំខាន់ ជា​បុគ្គល​ដែល​បាន​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​សង្គម​ច្រើន ដែល​ត្រូវ​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​ដាស់​តឿន​ចិត្ត​មនុស្ស​ជាតិ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​អ្វី​មួយ៕

 

​អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា