រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រៀងភាគកូរ៉េ ” Descendants of the Sun” មិនត្រឹមតែ ទទួលប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង តែនៅក្នុង ប្រទេសកូរ៉េ ទេ ប៉ុន្តែបានល្បី សុះសាយកាន់តែខ្លាំង លើជុំវិញពិភពលោក។ ថ្មីៗនេះ គូស្នេហ៍វៀតណាម១គូ បាននាំគ្នាថតរូប Pre-Wedding ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ ដូចតួប្រុសនិងស្រីក្នុងរឿង” Descendants of the Sun ។

តាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក កូនកំលោះបានស្លៀក ឈុតទាហាន ដូចតួ Song Joong Ki ឯកូនក្រមុំស្លៀករ៉ូបស។ ដោយឡែករូប១សន្លឹក កូនក្រមុំស្លៀកពាក់ ជាអ្នកគូពេទ្យ កំពុងពិនិត្យឲ្យ កូនកំលោះ។ លើសពីនេះទៅទៀត ពួកគេបានបន្ថែម ទាហានសាច់ដុំ ៦នាក់ដើម្បីធ្វើជាផ្ទាំងខាងក្រោយ (background ) ទៀតផង៕

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

រឿង ” Descendants of the Sun” ល្បីដល់ថ្នាក់គូស្នេហ៍១គូ យកទៅថត Pre-Wedding

ប្រភពពី៖សប្បាយ