ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ភ្នំពេញៈ អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយ ដែលស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មី នាង គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីលោក កឹម សីហា បានដឹកដៃគ្នា ទៅក្រេបទឹកឃ្មុំ បែបរ៉ូមែនទិក នៅប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីរឹតចំណងស្នេហ៍ ឲ្យកាន់តែស្អិតរមួត និងបានផ្តិតរូបភាព ផ្អែមល្ហែម កៀកកើយគ្នា ជាច្រើនផងដែរ ។

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ត្រូវបានម្ចាស់សាម៉ីខ្លួននាង គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ បានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ខ្លួន ក្នុងនាមចង់បង្អួត មហាជន ឲ្យបានឃើញពី ភាពរ៉ូមែនទិក របស់ខ្លួន នៅក្នុងថ្ងៃក្រេបទឹកឃ្មុំ របស់ពួកគេ។ ចង់ដឹងថាស្វាមីភរិយា មួយគូនេះ មានរូបភាពផ្អែមល្ហែមអ្វីខ្លះ សូមទៅទស្សនាកម្សាន្ត នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

v

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន

ទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ និងស្វាមីពេលទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅជប៉ុន