កៅអីអង្គុយលំដាប់ Business Class នៅលើយន្តហោះឡូយមែន

បរទេស៖ ការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ ដែលមានរយះពេលយូរ មានមនុស្សមិនតិចទេដែលធុញធប់ ជាមួយបរិយាកាសចង្អៀត និងសេវាកម្មធម្មតា ។
សម្រាប់សេដ្ឋី អ្នកមានលុយ ពួកគេចង់បានផាសុកភាព សេវាកម្មលំដាប់VIP  និងយកពេលវេលា នេះអាចធ្វើការងារផ្សេងៗបាន ។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ បើនិយាយពីម្ហូបវិញគឺ Perfectគ្មានអ្វីប្រៀបបាន ទទួលទានម៉ាសេរី មានទាំងស្រាថ្លៃៗសម្រាប់បន្ឋូរ បរិយាកាសផងដែរ។
សូមទស្សនាជាមួយ Lookingtoday ទាំងអស់គ្នាតើ វាឡូយមែនអត់នឹង៖

 

កៅអីអង្គុយលំដាប់ Business Class នៅលើយន្តហោះឡូយមែន

Posted by Dap News on Sunday, 3 April 2016