មី​យ៉ាន់​ម៉ា​អញ្ជើញ​កម្ពុជា ចូលរួម​ពិព័រណ៍​វិស័យ​សំណង់​

​ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ បានធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​អំពី​ការរៀបចំ​ពិព័រណ៍​វិស័យ​សំណង់ (Build-Tech Yangon 2016) ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ទីក្រុង​យ៉ាង​ហ្គុ​ន នាពេលខាងមុខ​។​