នាយ​គ្រឿន ៖ ក្រសួង​វប្បធម៌​គួរ​ចុះមក​ផ្ទាល់ ជាជាង​ការរិះគន់

dnt-news : ​តារា​កំប្លែង​ល្បី​នាយ​គ្រឿន​បាន​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​នៅ​ចំពោះមុខ​ក្រុម​សារព័ត៌មាន​កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ​ដោយ​សុំឱ្យ​ខាង​ក្រសួង​វប្បធម៌​និង​វិចិត្រសិល្បៈ​មក​ចុះ​ជួប​ផ្ទាល់​ពេល​ផលិតកម្ម​ថត​រឿង​ម្តងៗ​គ្រាន់បើ​ជាជាង​មក​រិះគន់​និង​កាត់ចោល​ដោយ​ថា​យ៉ាងនេះ​យ៉ាងនោះ​មិនល្អ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការផលិត​។