តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

១) ក្រោយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Apple ទទួល​បាន​ការ​បណ្តាក់​ទុន​ពី​ម្ចាស់​ជំនួយ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៧ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៣ ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​នូវ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ឥត​Mouse ដំបូង​របស់​ខ្លួន​គឺ Apple II។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

២) នៅ​ឆ្នាំ ១៩៨៤ មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​ហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ ដែល​មាន Graphical Interface និង​មាន Mouse គឺ Macintosh ។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៣) នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៣ មក​ដល់​ឆ្នាំ ១៩៩៨ ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​ឧបករណ៍ Newton ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត និង​សម្រាប់​អាន E-Book ប៉ុន្តែ​ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន Steve Jobs ឈប់​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​បាន​យក​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​ទៅ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង iPhone វិញ។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៤) នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៩៨ មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន នៅ​ពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Apple ជិត​ក្ស័យធន​ ក្រុមហ៊ុន​បាន​អភិវឌ្ឍ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​គឺ iMac។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៥) នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៩ លោក​Steve Jobs បាន​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ ឈ្មោះ​ថា NeXT ក្រោយ​ពី​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ឈប់​ការងារ​ពី Apple ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​យក​ដោយ​ Apple សាជាថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក Steve Jobs បាន​បង្កើត​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មី​មួយ​គឺ Mac OS X។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៦) នៅ​ឆ្នាំ ២០០១ មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន​ Apple ផលិត​បាន​ឧបករណ៍​ចាក់​ចម្រៀង iPod ដែល ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ពេល​នោះ។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៧) នៅ​ឆ្នាំ ២០០៣ មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​ហ៊ុន Apple បាន​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ទិញ​បទ​ចម្រៀង​តាម​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នោះ​គឺ​កម្មវិធី iTunes។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៨) នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧ មក​ទល់​នឹង​បច្ចុប្បន្ន​ Apple ផលិត​បាន​ទូរស័ព្ទ​ដំបូង​បំផុត​របស់​ខ្លួន​គឺ iPhone ដែល​លក់​អស់​ដល់​ទៅ ៨៩៦ លាន​គ្រឿង​នៅ​ពេល​នោះ។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

៩) នៅ​ឆ្នាំ ២០០៨ មក​ទល់​នឹង​បច្ចុប្បន្ន ក្រុម​ហ៊ុន​ Apple បាន​បង្កើត​សករាជ​ថ្មី​ នៃ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ​ដែល​មាន​កម្រាស់​ស្តើង​ជាង​គេ​បំផុត​គឺ MacBook Air។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

១០) នៅ​ឆ្នាំ ២០១០ មក​ទល់​នឹង​បច្ចុប្បន្ន ពោល​គឺ​ក្រោយ​ សករាជ​នៃ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​យួរ​ដៃ​ ដែល​ស្តើង​ជាង​គេ ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​ឧបករណ៍​មួយ​ទៀត​គឺ iPad ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​បន្ថែម​ទៀត​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​កិច្ចការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។

 

តោះ​ទៅ​មើល​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Apple ផលិត​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៤០ កន្លង​មក​នេះ

 

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: http://money.cnn.com/