គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​ផ្លែម​ង្ឃុត ​ដែល​យើង​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​

១.ជួយ​ដល់​ការ​រំលាយ​អាហារ​បាន​ល្អ​២.បង្កើន​នូវ​កា​រចង​ចាំ​បាន​ខ្ពស់​៣. ជួយដ​ល់ត​ម្រង់​នោម​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អ​៤. មាត់​មិន​មានក្លិន​៥. ការពារ​ក្រួសក្នុង​តម្រង​នោម​៦.បង្កើនូវសុខភាពស្បែក ៧.ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺបេះដូង
គុណ​ប្រយោជន៍​នៃ​ផ្លែម​ង្ឃុត ​ដែល​យើង​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​
៨.បង្កើននូវសុខភាពភ្នែក៩. ការពារសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់១០. បង្កើនកម្លាំង១១. ធ្វើឱ្យជាតិខ្លាញ់ចុះ១២. ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវិវត្តន៍ទៅរកជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត១៣. ប្រឆាំងទៅនឹងការប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីផ្សេង១៤. ការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម១៥. ជួយសម្រកទម្ងន់
សម្រួលដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ healthdigezt