ជប៉ុន​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ដង្ហែ​លិង្គ ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក​

dnt-nes : ​ប្រជាជន​ជប៉ុន​តែងតែ​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ដង្ហែ​លិង្គ​នៅ​រៀងរាល់ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទីមួយ ខែមេសា នៅតាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ក្នុង​ទីក្រុង​ធំៗ ដែល​គេ​គិតថា​ជា​ពិធីបុណ្យ​ចម្លែក​មួយ​កើតមាន​នៅលើ​ពិភពលោក​។​