ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Air Asia លក់​ហ៊ុន​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​បំណុល​

dnt-news : ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Air Asia ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី និង​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ហោះហើរ​ក្នុង​តម្លៃថោក​ធំជាងគេ​ក្នុង​តំបន់​មួយ​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា កាលពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​ក្រុមហ៊ុន​របស់ខ្លួន​មានបំណង​ប្រមូល​ថវិកា​ចំនួន ១ ពាន់​លាន​រីង​ហ្គី​ត (២៥៩ លាន​ដុល្លារ​) តាមរយៈ​ការលក់​ភាគហ៊ុន​ដ