ហេង ពិ​ទូ ៖ ខ្ញុំ និងសាន់ដេមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ

dnt-news : ​ទាក់ទិន​នឹង​ព័ត៌មាន​តារាចម្រៀង​លោក ហេង ពិ​ទូ កើតមាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ផលិតកម្ម​សាន់​ដេ រយៈពេល​ច្រើន​ខែ​មកហើយ ប៉ុន្តែ​រឿង​ពិត​បណ្ដាលមកពី​អ្វី ទាំង​ផលិតកម្ម​សាន់​ដេ និង លោក ហេង ពិ​ទូ មិនដែល​ចេញមុខ​បញ្ជាក់​ឡើយ បញ្ហា​នេះ​នៅពេលដែល​លោក ហេង ពិ​ទូ ចេញ​បទ​ចម្រៀង​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដោយ​មិន​ពាក់​ស្លាក​ផលិតកម្ម​