រដ្ឋសភា​វៀតណាម​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​មេ​ប៉ូលិស​ជាន់ខ្ពស់​ធ្វើជា​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​

ក្រុង​ហាណូយ​៖ មេ​ប៉ូលិស​ជាតិ​វៀតណាម​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ សប្តាហ៍​កន្លងមក​ត្រូវបាន​រដ្ឋសភា​វៀតណាម​បោះឆ្នោត​ក្លាយជា​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​របស់​ប្រទេស​ដែលជា​តំណែង​ខ្ពស់បំផុត​ទី​ពីរ របស់​ប្រទេស​កុម្មុយនីស្ត​មួយ​នេះ ហើយ​លោក​បាន​សច្ចា​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​ការពារ​អធិបតេយ្យភាព​ជាតិ ក្នុងពេលដែល​កំពុងមាន​ជម្លោះ​ទាមទារ​ទឹកដ