ស៊ី​រី​វាយ​ដណ្តើម​ក្រុង Qaryatain ពី​រដ្ឋ​ឥស្លាម​វិញ​

dnt-news: ​បណ្តាញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​របស់​រដ្ឋ​បាន​និយាយថា ការ​វាយ​យកបាន​ក្រុង Qaryatain ដោយមាន​ជំនួយ​ពី​ការវាយប្រហារ​តាម​អាកាស​ដោយ​រុស្ស៊ី ផ្តល់ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​នូវ​ជ័យជម្នះ​ខាង​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយ​ដោយបាន​កាន់កាប់​ផ្លូវ​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​រវាង​តំបន់​រដ្ឋធានី​ដា​ម៉ាស់ និង​វាល​ប្រេង​នៅក្នុង​ប៉ែក​ខាងកើត​នៃ​ប្រទេ