សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ CPP មិន​ត្រូវការ សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​បក្សប្រឆាំង ដើម្បី​គាំទ្រ​លើ​សមាសភាព​សមាជិក​រា​ជ​រដ្ឋាភិបាល​ទេ(Update)

សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ CPP មិន​ត្រូវការ សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​បក្សប្រឆាំង ដើម្បី​គាំទ្រ​លើ​សមាសភាព​សមាជិក​រា​ជ​រដ្ឋាភិបាល​ទេ(Update)ភ្នំពេញ ៖ ការ​លើកឡើង​របស់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅក្នុង​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​៦ នីតិកាល​ទី​៥ ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សេចក្តីទុកចិត្ត​លើ​សមាសភាព​សមាជិក​រា​ជ​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ត្រូវ​កែសម្រួល និង​បំពេញ​បន្ថែមចំនួន​២៨ រូប កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

-​-​-​-​-​-​

-​-​-​(​)​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​

សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ CPP មិន​ត្រូវការ សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​បក្សប្រឆាំង ដើម្បី​គាំទ្រ​លើ​សមាសភាព​សមាជិក​រា​ជ​រដ្ឋាភិបាល​ទេ(Update)

សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ CPP មិន​ត្រូវការ សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​បក្សប្រឆាំង ដើម្បី​គាំទ្រ​លើ​សមាសភាព​សមាជិក​រា​ជ​រដ្ឋាភិបាល​ទេ(Update)