កម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី២ កាន់តែកក្រើក ពីមួយសប្តាហ៍ ទៅមួយសប្តាហ៍

ភ្នំពេញ៖ គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ ជាសប្តាហ៍ទី ៥ហើយ សម្រាប់កម្មវិធី The Voice Cambodia វគ្គ Blind Audition ដែលទទួលបានការ ឧបត្ថម្ភផ្តាច់មុខ ដោយសា្របៀរកម្ពុជា ដោយផ្សាយ នៅរាត្រីថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានបេក្ខជន ដែលមានសមត្ថភាព ជាច្រើន បានចូលរួមប្រកួតប្រជែង និងធ្វើឲ្យទស្សនិកជន មានការភ្ញាក់ផ្អើល សម្រាប់រដូវកាលទី២ នៃកម្មវិធីលំដាប់ អន្តរជាតិមួយនេះ ។

ចង់ដឹងថា ក្នុងចំណោមបេក្ខជន-បេក្ខនារី ទាំង១៣រូប ដែលបកស្រាយបទចម្រៀងពិរោះ និងមានការទាក់ទាញ ការចាប់អារម្មណ៍ពី Coach យ៉ាងណា ហើយមានបេក្ខជន រូបណាខ្លះដែលត្រូវបាន Coach ចុចប៉ូតុងទាំង៤ តោះទៅទស្សនាដូច ខាងក្រោមនេះ ៖

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ អ៊ីម ហុកលីន អាយុ 20 ឆ្នាំ

ជាបេក្ខជនរស់នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខនារី៖ ស្រី នាង អាយុ 22 ឆ្នាំ
ជាបេក្ខនារីរស់នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខនារី៖ តាន់ លីនអេឡែន អាយុ 20 ឆ្នាំ
ជាបេក្ខនារីរស់នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ សុវត្ថិ តាណា អាយុ 26 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត សៀមរាប

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខនារី៖ សឿង ស្រីលក្ខណ៍ អាយុ 19 ឆ្នាំ
ជាបេក្ខនារីរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ ពៅ វាស្នា អាយុ 22 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត បាត់ដំបង

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខនារី៖ អ៊ឹង មួយគៀ អាយុ 21 ឆ្នាំ
ជាបេក្ខនារីរស់នៅ ទីក្រុងភ្នំពេញ
ច្រៀងបទ៖ Flash Light

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ អ៊ុច សង្វារ អាយុ 21 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត កណ្ដាល

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ អ៊ុង សុវណ្ណរិទ្ធិ អាយុ 22 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត តាកែវ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ ប៊ី គីមស៊ីន អាយុ 25 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត ព្រះវិហារ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ អឿន ឌិត អាយុ 21 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត សៀមរាប
ច្រៀងបទ៖ ទៅយកប្តីបារាំង

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ ជុំ សម្ផស្ស អាយុ 32 ឆ្នាំ
ជាបេក្ខជនរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

- The Voice Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Auditions សប្តាហ៍ទី 5

សូមទស្សនាបេក្ខជន៖ ជួន ណាគ្រី អាយុ 22 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត ឧត្ដមានជ័យ

- កម្មវិធីប្រលងចម្រៀង ល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia នឹងចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស HDTV នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៨យប់តទៅ

កម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី២ កាន់តែកក្រើក ពីមួយសប្តាហ៍ ទៅមួយសប្តាហ៍

កម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី២ កាន់តែកក្រើក ពីមួយសប្តាហ៍ ទៅមួយសប្តាហ៍

កម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី២ កាន់តែកក្រើក ពីមួយសប្តាហ៍ ទៅមួយសប្តាហ៍