បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​

6 Videos


​មាន​ករណី​រំលោភ​សម្លាប់​មួយ បាន​បង្ក​ឲ្យ​មានការ​ភា​ភ​ភ្ញាក់ផ្អើល​នៅ​ថ្ងៃទី​៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅ​ភូមិ​ស្រែ​ហ៊ុយ ឃុំ​ស្រែ​ហ៊ុយ ស្រុក​កោះ​ញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។​​ក្មេង​សី​ដែល​គេ​រំលោភ​ហើយ​សម្លាប់​នោះ មានឈ្មោះ​ទៀង វ៉ាង ភេទ ស្រី​អាយុ ១២ ឆ្នាំ ជា​ជនជាតិ វៀតណាម ឯ​បុរស​ល្មោភកាម​នោះ មានឈ្មោះ ត្រិ ខ្វាក់ អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជនជាតិ​ភ្ន​ង បន្ទាប់ពី​រំលោភ​សម្លាប់​នារី​រងគ្រោះ​ហើយ គេ​បាន​ចងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង ក្រោយ​ពេលធ្វើ​សកម្មភាព​រួច ។​ ​ប៉ូលីស​មូលដ្ឋាន​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រោយពី​ជនល្មើស​រំលោភ​ក្មេងស្រី​រួចហើយ ទំនងជា​គេ​ខ្លាច​សមត្ថកិច្ច​តាម​ចាប់ខ្លួន គេ​ក៏​សម្រេចចិត្ត​សម្លាប់ខ្លួន​តែម្តង ៕​សុថា​ត់​

បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​

បុរស​តុ​ណ្ហា​ក្រាស់​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ ១២ ​ឆ្នាំ ហើយ​សម្លាប់​រួច​ងក​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​