ច្រណែន​ប្រពន្ធ​ស្រឡាញ់​កូនជាង​ខ្លួន​ទាញ​កាំភ្លើង​បាញ់ប្រហារ​តែ​មិន​ផ្ទុះ​

កាលពីពេល ថ្មីៗ​កន្លងមក​មានរឿង​រ៉ាវ​មួយ​ដែល​ស្ទើ​តែ​មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ គឺ​លោក Nicholas George Lehmeier អាយុ​២៨​ឆ្នាំ ត្រូវ​ប៉ូលិស​ក្រុង​ខូ​ល​ស្ព្រី​ង រដ្ឋ​មី​នី​សូ​តា ចាប់ខ្លួន​ពីបទ​ប្រើ​កាំភ្លើង​ប៉ុនប៉ង​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ដោយសារ​ប្រពន្ធ​យកចិត្តទុកដាក់​ជាមួយ​កូនជាង​ខ្លួន​។