គៀត សុវណ្ណ​ឡាង បាន​តំណែង​តួឯក​ម្តងទៀត​ក្នុង​រឿង​ភាគ​ថ្មី​

dnt-news : បន្ទាប់ពី​បានចេញ​អាល់​ប៊ុ​ម​បទ​ចម្រៀង​លក់​នៅលើ​ទីផ្សារ​របស់ គៀត សុវណ្ណ​ឡាង​តែ​បទ​ចម្រៀង​របស់​នាង​ហាក់​ពុំទាន់​មានការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ដូច ការរំពឹងទុក​ឡើយ​។
​បើ​យោងតាម​ប្រភព​ចេញពី​មិត្ត​យុវវ័យ​មួយក្រុម​បាន​និយាយថា កញ្ញា​សុវណ្ណ​ឡាង សំឡេង​គាត់​នៅ​ស្ទើរ ហើយ​ដង្ហើម​ស្រែក​នៅ​ខ្លី ដែល​ខុសពី​តារាចម