​ផ្លែទៀប​បារាំង​អាចជួយ​ព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​បាន​ច្រើនយ៉ាង​

dnt-news : ​ទៀបបារាំង គឺជា​ផ្លែឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​មាននៅ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​អាមេរិក និង​តំបន់​អាស៊ី ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​ចុងក្រោយ​នេះ​បាន​រកឃើញថា ទៀបបារាំង​អាច​កម្ចាត់​កោសិកា​មហារីក​ដ៏​សាហាវ​បាន​យ៉ាង ច្រើនយ៉ាង ។​