នាវា​ដឹក​អាវុធ​អ៊ីរ៉ង់​ដែល​ដឹក​ទៅ​ប្រទេស​យេ​ម៉ែន ត្រូវ​កងទ័ព​អាមេរិក​រឹបអូស​

dnt-new : កងទ័ពជើងទឹក​អាមេរិក​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា ខ្លួន​បាន​រឹបអូស​នាវា​ដឹក​អាវុធ​ក្នុង​សមុទ្រ​អារ៉ាប់​ពី​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់ ដែល​ទំនងជា​សំដៅទៅ​ប្រទេស​យេ​ម៉ែន​។