រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភានៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន្ទាប់ចំណាយពេល នៃកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ។

កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភា ផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់៥ គឺ

១៖ ព្រះរាជសារព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃកម្ពុជា ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៥។
២៖ របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា តាមចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៥ និងលើកទី៦ នីតិកាលទី៥។
៣៖ ការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត លើសមាសភាពសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល ដែលត្រូវបានកែសម្រូល និងបំពេញបន្ថែមចំនួន២៦រូប។
៤៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញាចំនួន១រូប។
៥៖ ការពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីព។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋសភារយៈពេល១ថ្ងៃនេះ៖

រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជុំវិញលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះ

ប្រភពៈ freshnewsasia