ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​

6 Videos


​បន្ទាប់ពី​ព្រលែង​ខ្លួន​សិច​ស៊ី​មួយ​ភ្លើង​ធំ​ផ្អើល​អស់​ប្រុសៗ​ស្ទើរ​មួយ​នគរ​រួចមក ពេលនេះ​តារា​ស្រី​សិច​ស៊ី ដេ​ន​នី ក្វាន់ ព្រម​ដាច់ចិត្ត​បង្ហាញខ្លួន​គ្រង​ជាមួយ​សម្លៀកបំពាក់​បែប​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ហើយ ដែល​មើលទៅ​គឺ​រម្យទម សុភាពរាបសា និង ស្រស់​សោភា​សមជា​នារី​ខ្មែរ​ពិតៗ ។​

​ក្នុង​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​នាង ដេ​ន​នី ខ្វាន់ បានបង្ហាញ​នូវ​រូបថត​ក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​បែប​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ជា​​ច្រើន​សន្លឹក​ក្នុងឱកាស​ដែល​តារា​ស្រី​រូបនេះ​ថត​ស្ប៉ត​ឱ្យ​សំអាងការ​មួយ ដែល​ទទួលបាន​កោតសរសើ​រ​យ៉ាងខ្លាំង ពី​សំណាក់​អ្នកគាំទ្រ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កថា ស្រស់ស្អាត រម្យទម ស័ក្ដិសម​ឥតខ្ចោះ​ជាមួយនឹង​រាង​ដ៏​​ស្រ​ឡូ​ន​ស្អាត​របស់​នាង ។​

ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​

​ខាងក្រោយ​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​របស់ ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ក្នុង​ឈុត​បែប​ប្រពៃណី​ខ្មែរ មើល​បន្ដិច​មើល៍ ស្រស់ស្អាត​ខុសប្លែក​ពី​ពេលដែល​នាង​លែងខ្លួន​សិច​ស៊ី​យ៉ាងណាដែរ ? ភូមិន្ទ​

ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​ទីបំផុត ដេ​ន​នី ខ្វាន់ ព្រម​កែ​ចរិត​គ្រង​ឈុត​ប្រ​ណៃ​ណី​ខ្មែរ​ទាំង ១០ ឈុត​