គីម ជុង​អ៊ុន គំរាម​សម្លាប់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ឲ្យ​ច្រើនជាង​ថ្ងៃ​ភេរវកម្ម​យន្តហោះ​បុក​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម ១១​កញ្ញា ២០០១

​dnt-news: កាសែត​រដ្ឋ​កូរ៉េខាងជើង DPRK Today ចុះផ្សាយ​ថា ប្រទេស​កូរ៉េខាងជើង​បាន​បញ្ចេញ​យុទ្ធនាការ​ថ្មី​ចុងក្រោយ​មួយទៀត ប្រឆាំងនឹង​សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយ​អះអាងថា ខ្លួន​នឹង​សម្លាប់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ឲ្យ​ច្រើនជាង​ថ្ងៃ​ភេរវកម្ម​យន្តហោះ​បុក​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម ១១​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១​ទៅទៀត​។​