ផលិតកម្ម YG ធ្វើសន្និសីទ សារពត៌មាន ស្តីពីដំណឹងបែកបាក់ របស់ 2NE1

កូរ៉េ៖ ក្រោយមានដំណឹងថា តារាចម្រៀង Minzy នឹងចាកចេញពីក្រុម 2NE1 ហើយកំពុងចរចាជាមួយ ផលិតកម្មផ្សេង ថ្ងៃនេះផលិតកម្ម YG Entertainment បានប្រកាសថាខ្លួននឹង ធ្វើសន្និសីទសារពត៌មាន នៅល្ងាចនេះ ។

ផលិតកម្ម YG Entertainment បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា ខ្លួននឹងធ្វើសន្និសីទសារពត៌មាន នៅម៉ោង៥ល្ងាចនេះ បកស្រាយចង្ងល់ ពីរឿងចាកចេញរបស់ Minzy និងការបែកបាក់របស់ 2NE1 ។

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ សមាជិកទាំងអស់របស់ 2NE1 មានមេក្រុម CL,  Minzy, Dara និង Park Bom កំពុងមានការងារ មមាញឹករាងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យ អ្នកគាំទ្រ គ្មានសង្ឈឹមថាពួកគេនឹង ត្រឡប់មកវិញរួមគ្នានោះទេ៕

ផលិតកម្ម YG ធ្វើសន្និសីទ សារពត៌មាន ស្តីពីដំណឹងបែកបាក់ របស់ 2NE1

ផលិតកម្ម YG ធ្វើសន្និសីទ សារពត៌មាន ស្តីពីដំណឹងបែកបាក់ របស់ 2NE1

ផលិតកម្ម YG ធ្វើសន្និសីទ សារពត៌មាន ស្តីពីដំណឹងបែកបាក់ របស់ 2NE1