លោកស្រី អ៊ុង សាន​ស៊ូ​ជី​ព្រម​លះបង់​តំណែង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​

ក្រុង​ណៃ​ពិដោ​៖ លោកស្រី អ៊ុង សាន​ស៊ូ​ជី មេដឹកនាំ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធជាតិ ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​ប្រទេស​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​បាន​សុខចិត្ត​កាត់បន្ថយ​តំណែង​រដ្ឋមន្ត្រី​ចំនួន​២ កន្លែង របស់លោក​ស្រី ដោយ​លោកស្រី​នៅតែមាន​ឥទ្ធិពល​ដឹកនាំ​នៅក្នុង​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​របស់​ប្រទេស​។​