គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

6 Videos


​នាង IU មិនមែន​ត្រឹមតែ​ជា​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​មាន​ទេពកោសល្យ​ជាច្រើន​ក្នុង​ខ្លួន​នោះទេ តែ​នាង​ក៏​ជា​នារី​ម្នាក់​ដែលមាន​សម្រស់​ដ៏​ស្រស់​សោភា​ថែម​ទៀតផង ។ ស្ថិតក្នុង​វ័យ ២២ ឆ្នាំ នាង IU បាន​វិ​វត្ត​ខ្លួនឯង​ទៅជា​តារា​ស្រី​ម្នាក់​ដែលមាន​កេ​រ្ត៍​ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​មិន​ត្រឹមតែ​ក្នុងប្រទេស​កូរ៉េ និង នៅ​ខាងក្រៅ​ប្រទេស​ថែមទៀត​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទេពកោសល្យ និង សម្រស់​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ពី​កំណើត​របស់​នាង ។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបថត ១២ សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់​ដ៏​ស្រស់ស្អាត និង ភាព​ក្រ​ម៉ិច​ក្រ​ម៉ើ​ម​របស់​នាង IU ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​លង់​ស្រឡាញ់​នាង​ដោយ​មិនដឹង​ខ្លួន ៖

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

គន់មើល​សម្រស់​នាង IU ដ៏​ស្រស់ស្អាត ១២ សន្លឹក

​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ កូរ៉េ​បូ​)