ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៃការហោះហើរយន្តហោះ Boing 747

បរទេស៖ គ្រប់គ្នាៗតែងតែធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ តែមិនបានឃើញ View ពិតនៃបន្ទប់បញ្ជានិង Pilot។

ថ្ងៃនេះ Lookingtoday សូមបង្ហាញទិដ្ឋភាពទាំងស្រុង៖

 

ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៃការហោះហើរយន្តហោះ Boing 747

Posted by Lookingtoday News on Tuesday, 5 April 2016