ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅក្រៅ​ប្រទេស​កើនឡើង​ខ្ពស់​

​ភ្នំពេញ ៖ វិស័យ​ឯកជន​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ការចេញដំណើរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅក្រៅ​ប្រទេស​នៅក្នុង​អំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ​ឆ្នាំនេះ នឹង​កើនឡើង​ជាង​ឆ្នាំមុន​។​