កីឡា​កាយ​វប្បកម្ម​កម្ពុជា ឈ្នះ​មេដាយ​លំដាប់​ពិភពលោក​ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ខ្វល់​

dnt-news : ​ក្រុមកីឡា​កាយ​វប្បកម្ម​កម្ពុជា​បានទទួល​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៣ (​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​) ក្នុងការ​ប្រកួត​ពានរ​ង្វាន់​កាយ​វប្បកម្ម​ពិភពលោក កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លងទៅ ប៉ុន្តែ​ការទទួលបាន​លទ្ធផល​ល្អ​នេះ ហាក់​មិនមាន​ខាង​ណា​ជួយ​លើកទឹកចិត្ត​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កីឡាករ​ឡើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ការបាក់​ទឹកចិត្ត​យ៉ាង