ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​នាំ​ប្រិយមិត្ត​មក​ទស្សនា​ស្ទីល​ស្លៀក​ពាក់​សាមញ្ញ​ៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​តារា​​ចម្រៀង​និង​សម្ដែង​ប្រុសល្បី​ៗ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ។ ទស្សនា​ស្ទីល​ស្លៀក​ពាក់​ទាំង​៥​បែប​របស់​ពួក​គេ​ខាង​ក្រោម​នេះ តើ​ស្ទីល​មួយ​ណា​ជា​ស្ទីល​របស់​ប្រិយមិត្ត​ដែរ?

 

១. អាវ​យឺត​ធម្មតា​និង​ខោ​ខោវប៊យ

Rom Autcha

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Bomp Thaneen

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Sunny Suwanmethanon

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

២. ខោ​ជើង​វែង អាវ​យឺត​ជាមួយ​អាវ​ក្រៅ

Dan Worrawech

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Pae Arak

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

Dome Pakorn Lam

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

៣. អាវ​សាច់​ក្រណាត់

Hnong Thana

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Oom Akkaphan

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Bie KPN

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

៤. អាវ​យឺត​មូរ​ដៃ

Aum Atichart

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Noom Sornram

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Boy Pakorn

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

៥. ខោ​គគីរ​

Mark Prin

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

Alex

 

ស្ទីល​តែង​ខ្លួន​សាមញ្ញ​ៗ​តែ​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ

 

ចុចអាន៖តារា​ប្រុស​ថៃ​ល្បី​ៗ​​រូប​ណា លេង​ស្ទីល​​ជាមួយ​អាវ​ស​​បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

ចុចអាន៖បណ្ដុំ​រូប Sweet Sweet ដល់​កំពូល​​​របស់​គូ​​​ស្នេហ៍​តារា​ថៃ​ Mark និង Kimberly

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ mthai