ក្រសួង​​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​​​​តប​នាយ គ្រឿន

នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ភាពយន្ត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​វប្បធម៌​ នៃ​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​មួយ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​តារា​កំប្លែង​នាយ គ្រឿន ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​លើក​ឡើង​រិះគន់ក្រសួង​​​របស់​នាយ​ក្នុង​បទ​សម្ភាសន៍​កាល​​ពី​ពេល​ថ្មី​នេះ។

 

ក្រសួង​​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​​​​តប​នាយ គ្រឿន

 

ក្នុង​បទ​សម្ភាសន៍​នោះ នាយ គ្រឿន លើក​ឡើង​ថា៖”ក្រសួង​វប្បធម៌​គួរ​ចុះ​មក​ផ្ទាល់​ជា​ជាង​ការ​រិះគន់​ការ​ថត​កុន និង​កាត់​ចោល​ដោយ​ថា​យ៉ាង​នេះ ឬ​យ៉ាង​នោះ ដែល​ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ជា​រឿង​មិន​ល្អ នាំ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​ផលិត”។ ការ​លើក​ឡើង​ដូច្នេះ ក៏​ព្រោះ​តែ​មាន​ភាពយន្ត​មួយ​ចំនួនដែល​នាយ​បាន​ថត​កន្លង​មក ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​តម្រូវ​ឱ្យ​កាត់​ចោលឈុត​ខ្លះ​ មុន​ពេល​ផ្ដល់ទិដ្ឋាការ​ចាក់​បញ្ចាំង​តាម​រោង​នានា ​ក្នុង​ហេតុផល​ផ្សេង​។

 

ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​លើក​ឡើង​នេះ នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈ​ភាពយន្ត និង​ផ្សព្វផ្សាយ​វប្បធម៌​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

ក្រសួង​​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​​​​តប​នាយ គ្រឿនក្រសួង​​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ចេញ​សេចក្ដី​បំភ្លឺ​​​​តប​នាយ គ្រឿន