ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជា​ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​យកចិត្តទុកដាក់​ព្យាបាល​អ្នករងគ្រោះថ្នាក់​ចរាច​រណ៍​អំឡុងពេល​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​

dnt-news : ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត​ទាំងអស់​ធានា​ការ​យាម​ប្រចាំការ​និង​សង្គ្រោះ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅក្នុង​អំឡុង​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ​។​