ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” នៅ​ឯនាយសមុទ្រ Mexico

​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៩ មីនា កន្លងទៅនេះ ប្រជា​នេសាទ​ម្នាក់​ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” ដែលមាន​ពោះ​រឹង​ណែន ហើយ​ដងខ្លួន​ទាំងមូល​មាន​ពណ៌​ផ្កាឈូក នៅ​តំបន់​សមុទ្រ Cabo ប្រទេស​ម៉ិចស៊ីកូ ។​

​រូបភាព​ដំបូង​របស់​ត្រី​ចម្លែក​នេះ ត្រូវបាន​បង្ហោះ​ដោយ Jaime Rendon មានឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ថា facebook Pisces Sportfishing Fleet កាលពី​ថ្ងៃទី ២៩ មីនា ។

​ត្រី​នេះ គេ​នេសាទ​បាន​នៅ​ជម្រៅ​ទឹក 370 feet ក្រោយមក ក៏​ថតរូប​ទុក ហើយ​ព្រលែង​វា “​សង​” មហាសមុទ្រ​វិញ ៕​

ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” នៅ​ឯនាយសមុទ្រ Mexico ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” នៅ​ឯនាយសមុទ្រ Mexico ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” នៅ​ឯនាយសមុទ្រ Mexico ចាប់បាន​ត្រី “​ភព​ដទៃ​” នៅ​ឯនាយសមុទ្រ Mexico