តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

6 Videos


​បច្ចុប្បន្នកាល និង​ក្លាយទៅជា​ប្រវត្តិសាស្ដ្រ​នៅពេល​ខាងមុខ​ដ៏​ខ្លី ហើយ​អ្វីៗ​នឹង​ក្លាយជា​ការចងចាំ ផងដែរ ។ ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​រុងរឿង​ពី​បុរាណកាល ក៏​ក្លាយជា​ការចងចាំ​នៅក្នុង​ផ្នត់គំនិត​កូន​ខ្មែរ ពិសេស​កូនចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​រៀនសូត្រ​ពី​អតីតកាល ហើយ​កសាង​ប្រទេសជាតិ​ឲ្យ រីកចម្រើន​ទៅមុខ​បន្តទៀត ។​

​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​សង្ហា​នៃ​ប្រាសាទបុរាណ​ខ្មែរ តាំងពី​ការ​លេច​រូបរាង​ឡើងលើ​ដែន​សុវណ្ណ​ភូមិ​នាគ្រា ដំបូង បាន​ក្លាយជា​អតីតកាល​បន្ដិច​ម្ដងៗ ហើយ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​នូវ​រយៈពេល​ដ៏​យូរអង្វែង​ដែល​ធ្វើ ឲ្យ​រូបរាង​ដ៏​ស្រស់​សង្ហា កាន់តែ​ថមថយ តែ​តម្លៃ​ដ៏​មហាសាល​នៃ​ស្នាដៃ​ដ៏​អច្ឆរិយៈ កាន់តែ​លេច​រូបរាង​ខ្លាំង​ឡើងៗ ពិសេស​បេះដូង​ដែល​មោទកភាព​ចំពោះ​ដូនតា ដែល​បាន​លះបង់​គ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បី​បុព្វហេតុ​ជាតិ​ទាំងមូល ៕ ខេមរា​

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

​ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​រូបថត ដែល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ប្រាសាទបុរាណ​ខ្មែរ ថត​នៅក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨៖

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Angkor Thom, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Angkor Wat, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Angkor Wat, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Angkor Wat, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Angkor Wat, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Melon Temple, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Neak Pean, a Buddhist temple at Preah Khan, Angkor

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Preah Khan, Cambodia 1958

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

10 Preah-Khan-Cambodia-19581

តោះ​! វិល​ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទខ្មែរ ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ ១៩៥៨

Ta-Keo-Cambodia-1958

​ប្រភព​៖ The Vintage News